Hoe schrijf je een donatieverzoekbrief voor speelgoed [gratis voorbeeld]

MEER WETEN

donatie verzoek brief moet heel duidelijk zijn over wat de persoon of organisatie zoekt en uitleggen waarom het een goed doel is. 

De meeste organisaties die geld moeten inzamelen hebben een database met namen waarnaar ze kunnen schrijven voor donaties. 

begrijp je publiek

De afzender moet zijn of haar publiek kennen. Dit betekent dat ze moeten weten hoe de ontvanger op de brief zal reageren. 

Als de ontvanger al eerder heeft gegeven, kan in de brief worden vermeld dat hun donaties zeer op prijs zijn gesteld en de organisatie hebben geholpen.

Belangrijke punten

Het verdient aanbeveling om belangrijke punten in de brief te onderstrepen om mensen te helpen die dergelijke letters doorbladeren. 

Ook moet een lettertype van 11 punten of groter worden gebruikt om de leesbaarheid te verbeteren. Bulletpoints kunnen worden gebruikt als ze op een natuurlijke manier binnen de inhoud passen. 

De brief moet beginnen met een vrolijke zin of twee over de geschiedenis van de organisatie met een voorbeeld van de prestaties en successen in het verleden.

Hier zijn enkele tips voor het schrijven van een donatieverzoekbrief:
 • Gebruik het briefhoofd van de organisatie met hun naam, adres, telefoonnummer, website en logo.
 • Vul het volledige adres van de ontvanger in.
 • Personaliseer de brief indien mogelijk. Dit betekent dat de brief aan de naam van de ontvanger moet worden geadresseerd. Als dit de eerste keer is dat de ontvanger om een ​​donatie wordt gevraagd, kan meer informatie over het goede doel worden opgenomen.
 • De brief moet een professionele toon hebben en in een standaard zakelijk formaat zijn geschreven.
 • Het verzoek om een ​​donatie moet worden ondersteund door succesverhalen en feiten.
 • De brief moet gericht zijn op een bepaalde behoefte en de doelen voor deze fondsenwerving moeten duidelijk worden vermeld.
 • De specifieke actie die de ontvanger moet ondernemen, moet worden vermeld.
 • De details over hoe de ontvanger kan geven, moeten worden vermeld. Dit kan betekenen dat er een geadresseerde envelop in de brief zit, of hoe de ontvanger online kan geven.
 • Indien van toepassing kan in de brief worden vermeld dat de schenking fiscaal aftrekbaar is.
 • De brief moet de ontvanger bedanken voor hun tijd en aandacht voor het verzoek en voor hun donatie.
 • De brief moet worden ondertekend door een persoon met hun titel vermeld en niet door de naam van de organisatie.
 • Postscripts worden vaak gebruikt in dit type brief en kunnen deadlines, doelen of een andere verwijzing naar de anekdote aan het begin van de brief vermelden.
 • Als de ontvanger een donatie naar de organisatie stuurt, moet als vervolg daarop nog een bedankbrief worden gestuurd.
Hier is een voorbeeld van een donatieverzoekbrief. Om een ​​database bij te werken, kan de brief per aangetekende post worden verzonden, zodat de afzender weet of de geadresseerde ontvanger hem heeft ontvangen. Indien er een folder of gefrankeerde envelop bijgeleverd is, dient dit in de brief te worden vermeld.

Voorbeeldbrief voor donatieverzoek voor speelgoed

Uw naam
Naam van de Organisatie
Adres van de organisatie
Plaats, provincie, postcode

DATUM

Naam van ontvanger
Adres van de ontvanger
Plaats, provincie, postcode

Beste naam ontvanger,

Het is de tijd van het jaar dat we speelgoed beginnen in te zamelen, zowel gebruikt als nieuw, om uit te delen aan de kinderen in de weeshuizen van de NAAM van STAD. 

Vorig jaar hebben we dankzij u en anderen speelgoed kunnen geven aan 450 kinderen in de leeftijd van drie tot acht jaar. De meeste van deze kinderen hadden nog nooit een eigen stuk speelgoed gehad.

Dit jaar hopen we genoeg speelgoed in te zamelen om te geven aan de kinderen in de weeshuizen en aan een groep kinderen in een arme wijk van de stad. 

We willen graag een donatie van u vragen voor elk bedrag boven $ 25 dat we aan nieuw speelgoed besteden. We verwelkomen ook gebruikt speelgoed in goede staat. 

Ze kunnen naar ons adres worden gebracht of we halen ze graag bij u thuis op een tijdstip dat het u schikt. 

Bel me gerust om een ​​tijdstip af te spreken. In deze brief zit een gefrankeerde envelop en een adres waarmee u een cheque op naam van de organisatie kunt versturen. 

U kunt ook online doneren met creditcard op onze website. Wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst voor belastingvrije schenkingen. Bedankt voor uw aandacht voor ons verzoek. Met jouw donatie maak je dit jaar een kind ontzettend blij. 

Op onze website kunt u foto's zien van enkele kinderen die speelgoed hebben gekregen. Ons webadres staat op het briefhoofd. 

Ik ben te allen tijde bereikbaar op 555-123-4567 of op Naam@email.com.

Hoogachtend,

Handtekening
Uw naam
Lijst met bijlagen zoals een envelop of brochure

PS We hebben donaties nodig voor DATE om het speelgoed voor het einde van het jaar klaar te maken voor donatie.  

interessante vondsten