Een klachtenbrief schrijven aan een advocaat [gratis voorbeeld]

Er zijn verschillende redenen waarom een ​​cliënt een klachtenbrief aan zijn of haar advocaat wil schrijven, maar de cliënt moet het verschil begrijpen tussen een probleem met zijn advocaat dat het gevolg is van miscommunicatie of misverstanden en een ernstige vertrouwensbreuk.

Regels voor professioneel gedrag

Een cliënt vertrouwt erop dat zijn of haar advocaat ethisch handelt en de wetten van de Verenigde Staten, hun staat en de Regels voor professioneel gedrag

Als een van deze wordt geschonden, is de advocaat onderworpen aan disciplinaire maatregelen en kan hij privé worden berispt of zijn of haar vergunning om als advocaat uit te oefenen permanent verliezen.

Check out:

Enkele voorbeelden van ernstige schendingen van de ethiek waarvoor de advocaat kan worden bestraft, zijn:

  • Hun cliënt niet volledig op de hoogte houden van de ontwikkelingen van hun zaak
  • Het geld van de klant niet goed verantwoorden of het verschuldigde geld teruggeven
  • Het dossier van de cliënt niet teruggeven als ze een andere advocaat inhuren
  • Opzettelijk valse verklaringen afleggen
  • Wanpraktijken plegen of nalatig zijn
  • Een buitensporige of illegale vergoeding in rekening brengen

Als de cliënt van mening is dat zijn advocaat een of alle van bovenstaande heeft gepleegd, moet hij eerst een persoonlijke ontmoeting regelen om zijn zorgen te bespreken. Dit kan eventuele misverstanden uit de weg ruimen en de zaak kan doorgaan.

Als de advocaat de cliënt echter niet ontmoet, kunnen ze een klachtenbrief het probleem uitleggen en een reactie vragen. 

Als ze nog steeds niet tevreden zijn, kunnen ze hun advocaat ontslaan en een andere inhuren. Het feit dat een cliënt niet tevreden is met de prestaties van zijn advocaat, betekent niet per se dat de advocaat disciplinaire maatregelen verdient. 

Check out:

Recht om te klagen

Een persoon heeft het recht om een ​​klacht in te dienen tegen elke advocaat die betrokken is bij juridische kwesties met betrekking tot die persoon. Ze kunnen schrijven a klachtenbrief aan een advocaat die hen vertegenwoordigt of aan een advocaat die hun zaak tegenwerkt. 

Elke brief moet op een professionele toon en in een formele zakelijke stijl worden geschreven. Het moet op een computer worden getypt en afgedrukt. Een handgeschreven brief is geen professionele boodschap.

Als er een duidelijk beeld is van wat u van hun advocaat kunt verwachten, kunnen veel problemen worden voorkomen. 

Om problemen met hun advocaat te voorkomen, moeten cliënten:

  • Maak een schriftelijke vergoedingsovereenkomst en vraag om onmiddellijk te factureren
  • Begrijp de realistische verwachtingen voor de uitkomst van hun zaak
  • Geef hun advocaat onmiddellijk alle documentatie
  • Zorg ervoor dat alle belangrijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd en houd de telefoongesprekken met hun advocaat bij

De klacht dient beknopt en duidelijk te worden gesteld, zodat de brief zo ​​kort mogelijk kan zijn. De cliënt wil misschien een lijst met klachten maken voordat hij begint te schrijven om zijn gedachten te verduidelijken. 

Ook als de cliënt in de reguliere communicatie de voornaam van de advocaat gebruikt, klachtenbrief adres moet zijn aan de formele naam van de advocaat. Hierdoor blijft de professionele toon behouden.

Verschillende klachten

Als er meerdere klachten zijn, moet elke klacht duidelijk in een eigen paragraaf worden vermeld. De meest serieuze moet de eerste zijn. De brief moet voorbeelden geven van het probleem met datums en tijden. 

De cliënt mag geen denigrerende opmerkingen maken of op een boze of dreigende toon schrijven. Na opgave van het probleem kan de opdrachtgever een suggestie doen hoe het probleem kan worden opgelost.

Hier is een voorbeeld klachtenbrief naar een advocaat. Deze brief is niet bedoeld voor een klacht die disciplinaire maatregelen vereist. 

De klant moet de brief per aangetekende post verzenden, zodat hij een bewijs heeft van wanneer deze is verzonden en ontvangen in het geval dat er geen oplossing voor de klacht is en verdere actie vereist is. De cliënt dient ook een kopie van de brief te bewaren.

Voorbeeldklachtenbrief aan een advocaat

Uw naam
Uw adres
Plaats, provincie, postcode

DATUM

Naam advocaat
Adres van de advocaat
Plaats, provincie, postcode

Geachte heer / mevrouw / mevrouw Achternaam advocaat,

Ik schrijf deze brief om u op de hoogte te brengen van een actie van uw kant die mij in financiële moeilijkheden heeft gebracht. U vertelde me op DATE dat u mijn documenten binnen een week naar de rechtbank zou sturen.

Het is nu een maand geleden en de documenten zijn niet doorgestuurd. Vanwege deze vertraging in de voortgang van mijn zaak, ben ik aansprakelijk voor $ 10,000 aan hypotheekbetalingen voor het betreffende appartementencomplex.

Ik wil ook nog even melden dat ik de afgelopen twee weken geen afspraak met u heb kunnen maken om dit probleem te bespreken. Als deze communicatiefout eerder was verholpen, had ik geen extra kosten gemaakt.

Ik eis dat u deze situatie rechtzet door de extra kosten te betalen die ik heb gemaakt voor de betaling van mijn hypotheek voor het appartementencomplex, en door mijn zaak zo snel mogelijk te bespoedigen.

Ik ben bereikbaar op 555-123-4567 of op Name@email.com en wil graag met u afspreken om dit probleem op te lossen.

Handtekening
Uw naam