Echtscheidingsdossier verzoekbrief [gratis voorbeeld]

Deze brief moet naar de rechtbank worden gestuurd om een ​​kopie van het definitieve echtscheidingsvonnis of vonnis op te vragen. Elk gerechtsgebouw heeft zijn eigen instructies, die vaak een afdeling bevatten waarnaar u uw brief moet schrijven, evenals verschillende kosten.

Voorbeeldverzoekbrief voor echtscheidingsrecords

Uw naam
Uw adres
Plaats, provincie, postcode

DATUM

RE: Verzoek om echtscheidingsdossier nummer NUMBER

Voor wie het aangaat:

Dit is een formeel verzoek om een ​​voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het echtscheidingsbesluit dat is ingevoerd in [Naam van de provincie, STAAT] tussen mij, [uw naam] en [naam echtgenoot].

De volgende informatie helpt bij het vinden van het document:

De datum van de echtscheiding
Het type definitief besluit

Deze documenten vraag ik om mijn echtscheiding te bewijzen voor een sollicitatie bij [naam bedrijf].

Om de aanvraagkosten te dekken, heb ik een cheque van [AMOUNT] gestuurd. Bedankt dat je de tijd hebt genomen om mijn verzoek in overweging te nemen. Voor uw gemak heb ik een aan uzelf geadresseerde gefrankeerde envelop toegevoegd.

Hoogachtend,

Uw handtekening
Uw gedrukte naam
Lijst met bijlagen: cheque, zelfadressen gestempelde envelop

gerelateerde berichten