Hoe creditcardschulden vergeven werkt -

Wanneer iemand die u schuldig bent, besluit een schuld die u aan hen verschuldigd bent geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden, staat dit bekend als kwijtschelding van schulden. De creditcardschuld is letterlijk kwijtgescholden.