Beste forespørselsbrevprøver

I denne guiden vil jeg dele mine beste tips og velprøvde maler for å hjelpe deg med å skrive forespørselsbrev som blir lagt merke til og fulgt opp.

Nøkkelfunksjoner

EmneOppsummering
FormålDefiner tydelig grunnen til å skrive.
ToneOppretthold en høflig, respektfull og profesjonell tone.
StructureBruk et klart og organisert format.
DetaljerGi alle nødvendige detaljer og dokumentasjon.
PersuasionBruk overbevisende språk for å argumentere for din sak.
Følge oppInkluder alltid en oppfølgingsplan.

Trender nå: Finn ut hvorfor!

Definer formålet ditt

Det første trinnet i å skrive en effektivt forespørselsbrev er å klart definere formålet ditt. Vær spesifikk om hva du ber om og hvorfor det er viktig.

Eksempel

Da jeg trengte å be om skiftbytte på jobben, sa jeg ikke bare at jeg ville ha andre timer. Jeg spesifiserte de nye timene jeg søkte og forklarte hvordan endringen ville være til nytte både for mitt personlige liv og min produktivitet på jobben.

Mal

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dagens dato]

[Mottakers navn]
[Mottakerens tittel]
[Mottakerens organisasjon]
[Organisasjonens adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]


Trender nå: Finn ut hvorfor!Kjære [mottakerens navn],

Jeg skriver for å be om [spesifikk forespørsel]. Denne forespørselen er viktig for meg fordi [grunn]. Jeg tror at [fordelene med forespørselen].

Takk for at du vurderer forespørselen min.

Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]

Oppretthold en profesjonell tone

En høflig og respektfull tone kan gjøre en betydelig forskjell i hvordan forespørselen din blir mottatt. Selv om du er frustrert, er det viktig å være høflig.

Tips fra personlig erfaring

 • Bruk formelt språk: Unngå slang og tilfeldig språkbruk.
 • Stay Positive: Sett inn forespørselen din i et positivt lys.
 • Vær kortfattet: Respekter mottakerens tid ved å være kort og saklig.

Strukturer brevet ditt

Et organisert brev er lettere å lese og forstå. Bruk en tydelig struktur med en introduksjon, kropp og konklusjon.

Tabell: Strukturen til et forespørselsbrev

SeksjonInnhold
IntroduksjonOppgi formålet med brevet ditt.
BodyOppgi detaljer og begrunn forespørselen din.
konklusjonenOppsummer forespørselen din og takk mottakeren.

Oppgi nødvendige detaljer

Inkluder all relevant informasjon og all dokumentasjon som støtter forespørselen din. Dette vil hjelpe mottakeren til å forstå konteksten og viktigheten av forespørselen din.

Eksempel på virkeligheten

Når jeg bestrider en kredittkortbelastning, inkluderer jeg alltid kopier av kvitteringer, kontoutskrifter og andre relevante dokumenter. Dette støtter ikke bare påstanden min, men viser også at jeg er forberedt og seriøs.

Mal

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dagens dato]

[Mottakers navn]
[Mottakerens tittel]
[Mottakerens organisasjon]
[Organisasjonens adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg skriver for å be om [spesifikk forespørsel]. Vedlagt er [liste over dokumenter] for å støtte forespørselen min. [Forklar betydningen av hvert dokument].

Takk for oppmerksomheten på denne saken.

Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]

Bruk overbevisende språk

For å gjøre brevet ditt mer overbevisende, bruk et overbevisende språk som fremhever fordelene med forespørselen din.

Tips fra personlig erfaring

 • Legg vekt på fordeler: Forklar tydelig hvordan forespørselen din vil være til nytte for mottakeren.
 • Vær oppriktig: Genuine uttrykk for takknemlighet og respekt kan gå langt.
 • Bidra med bevis: Bruk statistikk, attester eller personlige anekdoter for å støtte saken din.

Følge opp

Inkluder alltid en plan for oppfølging av forespørselen din. Dette viser at du er proaktiv og forpliktet til å få svar.

Eksempel

Etter å ha sendt et forespørselsbrev til forsikringsselskapet mitt, inkluderer jeg alltid en linje om oppfølging innen en uke. Dette setter ikke bare forventninger, men viser også at jeg tar forespørselen min seriøst.

Mal

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dagens dato]

[Mottakers navn]
[Mottakerens tittel]
[Mottakerens organisasjon]
[Organisasjonens adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg skriver for å be om [spesifikk forespørsel]. Jeg vil følge opp med deg innen [tidsramme] for å diskutere denne saken videre.

Takk for at du vurderer forespørselen min.

Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]

Final Thoughts

Å skrive et overbevisende forespørselsbrev innebærer klarhet, profesjonalitet og en velorganisert struktur. Ved å følge disse tipsene og bruke malene som følger med, kan du øke sannsynligheten for at forespørselen din blir godkjent. 

Husk at et godt utformet forespørselsbrev ikke bare kommuniserer dine behov, men reflekterer også din respekt for mottakerens tid og omtanke.

Ytterligere maler for forespørselsbrev

1. Eksempel på informasjonsforespørselsbrev

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dato]

[Mottakers navn]
[Deres posisjon]
[Bedrifts-/organisasjonsnavn]
[Firma adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg håper denne meldingen finner deg godt. Jeg samler for tiden inn informasjon for [hensikten med informasjonen, f.eks. et forskningsprosjekt, markedsanalyse osv.], og jeg tror at din ekspertise innen [spesifikt felt eller emne] kan være ekstremt verdifull.

Kan du gi meg [spesifikk informasjon forespurt] eller henvise meg til de riktige ressursene i organisasjonen din?

Takk for at du vurderer forespørselen min. Jeg ser frem til ditt svar.

Beste hilsen,
[Navnet ditt]

2. Eksempel på møteforespørselsbrev

[Navnet ditt]
[Din posisjon]
[Ditt firma/organisasjonsnavn]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dato]

[Mottakers navn]
[Deres posisjon]
[Bedrifts-/organisasjonsnavn]
[Firma adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg tar kontakt for å uttrykke min interesse for å diskutere [angi kort formålet, f.eks. potensielt samarbeid, forretningsmulighet osv.]. Din innsikt og ekspertise innen [nevn relevant felt eller bransje] vil være uvurderlig.

Kan vi planlegge et møte så tidlig som mulig for å utforske dette nærmere?

Takk for at du vurderer forespørselen min. Jeg ser frem til muligheten for å jobbe sammen.

Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]

3. Eksempel på Assistanseforespørselsbrev

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dato]

[Mottakers navn]
[Deres posisjon]
[Bedrifts-/organisasjonsnavn]
[Firma adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg står for øyeblikket overfor utfordringer med [beskriv problemet kort], og jeg forstår at du har betydelig erfaring på dette området.

Vil du være villig til å gi litt veiledning eller støtte for hvordan man best kan løse dette problemet? All hjelp du kan tilby vil bli satt stor pris på.

Tusen takk for din tid og hjelp.

Beste hilsen,
[Navnet ditt]

4. Eksempel på ressursforespørselsbrev

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dato]

[Mottakers navn]
[Deres posisjon]
[Bedrifts-/organisasjonsnavn]
[Firma adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

I lys av mitt nåværende prosjekt om [beskriv kort prosjektet], har jeg behov for [spesifikke ressurser, f.eks. bøker, programvare, utstyr]. Jeg har blitt informert om at din avdeling kanskje kan hjelpe med dette.

Kan du fortelle meg hvordan jeg kan få tilgang til disse ressursene?

Takk for hjelpen og ser frem til ditt positive svar.

Vennlig hilsen,
[Navnet ditt]

5. Eksempel på tilbakemeldingsforespørsel

[Navnet ditt]
[Adressen din]
[By (*): Stat (*): Postnummer]
[Epostadresse]
[Dato]

[Mottakers navn]
[Deres posisjon]
[Bedrifts-/organisasjonsnavn]
[Firma adresse]
[By (*): Stat (*): Postnummer]

Kjære [mottakerens navn],

Jeg har nylig fullført [nevn hva du jobbet med, f.eks. et prosjekt, presentasjon osv.] og søker tilbakemelding for å forbedre arbeidet mitt.

Ville du vært tilgjengelig for å vurdere den og gi verdifull tilbakemelding?

Takk for at du vurderer forespørselen min. Din innsikt vil være svært nyttig.

Beste hilsen,
[Navnet ditt]

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spørsmål: Hva bør jeg inkludere i et forespørselsbrev for å gjøre det effektivt?

Svar: Etter min erfaring bør et forespørselsbrev tydelig angi formålet med forespørselen, gi relevante detaljer og være høflig og kortfattet. Personalisering av brevet ved å nevne hvordan forespørselen er til fordel for mottakeren kan også øke effektiviteten.

Spørsmål: Hvordan skriver jeg et formelt forespørselsbrev?

Svar: Jeg starter alltid med en formell hilsen, etterfulgt av en klar og kortfattet forklaring på forespørselen min. Det er viktig å avslutte brevet med en høflig takk og en profesjonell kvittering.

Spørsmål: Kan jeg bruke et forespørselsbrev til å be om lønnsøkning?

Svar: Ja, jeg har brukt forespørselsbrev til å be om lønnsøkninger ved å beskrive prestasjonene mine, skissere verdien jeg tilfører selskapet og sammenligne markedslønn. Sikkerhetskopier alltid forespørselen din med spesifikke eksempler og data.

Spørsmål: Hvordan adresserer jeg et forespørselsbrev til en ukjent mottaker?

Svar: Når jeg ikke vet mottakerens navn, bruker jeg en generisk, men respektfull hilsen som «Til hvem det kan bekymre» eller «Kjære ansettelsessjef». Å inkludere en tydelig emnelinje og en kortfattet introduksjon kan også bidra til at brevet når rett person.

Spørsmål: Hva er passende lengde for et forespørselsbrev?

Svar: Basert på min erfaring bør et forespørselsbrev være én side langt, og inneholde tre til fire konsise avsnitt. Dette sikrer at den er lett å lese og kommer rett på sak uten unødvendige detaljer.

Spørsmål: Hvordan kan jeg få forespørselsbrevet mitt til å skille seg ut?

Svar: For å få forespørselsbrevet mitt til å skille seg ut, fokuserer jeg på å være tydelig, konsis og respektfull, samtidig som jeg fremhever eventuelle unike fordeler eller løsninger som forespørselen min tilbyr. Jeg sørger også for at brevet er feilfritt og formatert profesjonelt.

Spørsmål: Er det nødvendig å følge opp etter å ha sendt et forespørselsbrev?

Svar: Ja, oppfølging viser initiativ og holder forespørselen din øverst i minnet for mottakeren. Jeg venter vanligvis en uke eller to før jeg sender en høflig oppfølgings-e-post eller ringer.

Spørsmål: Hvordan skriver jeg et forespørselsbrev om tidsforlengelse?

Svar: Når jeg trenger å be om en tidsforlengelse, forklarer jeg årsaken til forespørselen og oppgir en spesifikk ny frist. Det er viktig å erkjenne eventuelle ulemper forårsaket og uttrykke takknemlighet for deres forståelse.

Spørsmål: Hvilken tone skal jeg bruke i et forespørselsbrev?

Svar: Jeg bruker alltid en høflig, respektfull og profesjonell tone i forespørselsbrevene mine. Dette er med på å formidle min seriøsitet rundt forespørselen og respekt for mottakerens tid og omtanke.

Spørsmål: Hvordan kan jeg høflig avslå en forespørsel i et brev?

Svar: Når jeg trenger å avslå en forespørsel, starter jeg med å bekrefte forespørselen og uttrykke takknemlighet. Deretter gir jeg en kort forklaring på avslaget og foreslår om mulig en alternativ løsning eller et kompromiss.

12 tanker om “Beste forespørselsbrevprøver”

 1. Som leser av denne bloggen er jeg imponert over den klare og brukervennlige layouten. Bloggen guider besøkende effektivt gjennom prosessen med å skrive ulike forespørselsbrev. Trinn-for-trinn-instruksjonene er enkle å følge, og inkluderingen av maler og eksempler er utrolig nyttig. Det er en flott ressurs for alle som trenger veiledning om å lage profesjonelle og effektive brev for forskjellige situasjoner. Den generelle designen er ren og grei, noe som gjør det enkelt å navigere og finne informasjonen jeg trenger raskt. Innholdet er ikke bare informativt, men også veldig praktisk, noe jeg setter pris på.

  1. Det er ganske enkelt å skrive et permisjonsbrev. Begynn med å henvende deg direkte til din veileder eller HR-sjef.

   Oppgi tydelig årsaken til permisjonen din, enten det er for ferie, helseproblemer eller personlige forhold. Ta med spesifikke datoer for når du planlegger å være borte og når du kommer tilbake.

   Det er også en god idé å nevne hvordan du planlegger å administrere ansvaret mens du er borte, som å delegere oppgaver til en kollega.

   Avslutt brevet ved å uttrykke at du er villig til å gi ytterligere informasjon om nødvendig og takke dem for å vurdere forespørselen din.

   Hold det profesjonelt, men ikke stress for mye med det – alle trenger en pause nå og da!

 2. Dette tipset er veldig nyttig, spesielt hvis du akkurat er på vei inn i bloggverdenen. Det er raskt og konkret, men det inneholder mye nyttig informasjon. Tusen takk for at du deler denne perlen. Absolutt en artikkel du ikke bør gå glipp av!

 3. Broren min anbefalte meg denne nettsiden, og han kunne ikke vært mer korrekt. Denne artikkelen lyste virkelig opp dagen min. Du ville ikke tro hvor mye tid jeg har brukt på å lete etter denne informasjonen. Takk skal du ha!

 4. Når noen skriver en artikkel, har de leserens perspektiv i tankene, og sikrer at innholdet er lett forståelig. Denne tilnærmingen er det som gjør denne artikkelen eksepsjonell.

  Takk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *