Hvordan skrive et donasjonsforespørselsbrev for leker [gratis prøve]

lær MER

brev om donasjonsforespørsel må være veldig tydelig på hva personen eller organisasjonen søker og forklare hvorfor det er en verdig sak. 

De fleste organisasjoner som trenger å samle inn penger har en database med navn som de kan skrive til for donasjoner. 

forstå publikum

Avsenderen bør kjenne sitt publikum. Dette betyr at de må vite hvordan mottakeren vil reagere på brevet. 

Hvis mottakeren har gitt før, kan brevet nevne at deres donasjoner har blitt satt stor pris på og bidratt til å fremme organisasjonens sak.

Viktige poeng

Det anbefales at viktige punkter kan understrekes i brevet for å hjelpe personer som skumleser slike brev. 

Dessuten bør en skrift på 11 poeng eller større brukes for å forbedre lesbarheten. Punkter kan brukes hvis de passer naturlig inn i innholdet. 

Brevet bør begynne med en up-beat setning eller to om historien til organisasjonen med et eksempel på prestasjonene og suksessene i fortiden.

Her er noen tips for å skrive et donasjonsforespørselsbrev:
 • Bruk organisasjonens brevpapir som har navn, adresse, telefonnummer, nettside og logo.
 • Oppgi mottakerens fullstendige adresse.
 • Tilpass brevet hvis mulig. Dette betyr å adressere brevet til mottakerens navn. Hvis dette er første gang mottakeren blir bedt om en donasjon, kan mer informasjon om veldedige organisasjonen inkluderes.
 • Brevet skal ha en profesjonell tone og være skrevet i standard forretningsformat.
 • Forespørselen om en donasjon bør støttes av suksesshistorier og fakta.
 • Brevet bør fokusere på et spesielt behov, og målene for denne innsamlingen bør fremgå tydelig.
 • Den spesifikke handlingen mottakeren blir bedt om å gjøre, bør nevnes.
 • Detaljene om hvordan mottakeren kan gi bør nevnes. Dette kan bety at en adressert konvolutt er inkludert i brevet, eller hvordan mottakeren kan gi på nettet.
 • Hvis det er aktuelt, kan brevet nevne at donasjonen er fradragsberettiget.
 • Brevet skal takke mottakeren for deres tid og oppmerksomhet til forespørselen og for donasjonen.
 • Brevet skal være signert av en person med tittelen oppgitt og ikke med navnet på organisasjonen.
 • Postskript brukes ofte i denne typen brev og kan nevne tidsfrister, mål eller annen henvisning til anekdoten gitt i begynnelsen av brevet.
 • Hvis mottakeren sender en donasjon til organisasjonen, skal det sendes et nytt takkebrev som oppfølging.
Her er et eksempel på en donasjonsforespørsel. For å oppdatere en database kan brevet sendes med bekreftet post, slik at avsender vet om den adresserte mottakeren har mottatt det. Dersom det følger med brosjyre eller frimerket konvolutt, bør dette nevnes i brevet.

Eksempel på donasjonsforespørselsbrev for leker

Navnet ditt
Navn på organisasjon
Organisasjonens adresse
By (*): Stat (*): Postnummer

INFORMASJON

Navn på mottaker
Adresse til mottaker
By (*): Stat (*): Postnummer

Kjære navn på mottaker,

Det er på den tiden av året vi begynner å samle inn leker, både brukte og nye, for å dele ut til barna på barnehjemmene til BYNAVNET. 

I fjor kunne vi, takket være deg og andre, gi leker til 450 barn i alderen fra tre år til åtte år. De fleste av disse barna hadde aldri hatt et eget leketøy.

I år håper vi å samle inn nok leker til å gi til barna på barnehjemmene så vel som til en gruppe barn i et lavinntektsområde i byen. 

Vi vil gjerne be deg om en donasjon for ethvert beløp over $25 som vi vil bruke på nye leker. Vi tar også imot brukte leker i god stand. 

De kan bringes til vår adresse, eller vi henter dem gjerne hjemme hos deg på et tidspunkt som passer deg. 

Ring meg gjerne for å avtale tid. Inkludert i dette brevet er en konvolutt stemplet og adresse som du kan bruke til å sende en sjekk utstedt til organisasjonens navn. 

Du kan også donere online med kredittkort på nettsiden vår. Vi er registrert hos IRS for skattefrie donasjoner. Takk for oppmerksomheten på forespørselen vår. Din donasjon vil gjøre et barn ekstremt glad i år. 

Du kan se bilder av noen av barna som har fått leker på nettsiden vår. Vår nettadresse er på brevpapiret. 

Jeg kan nås når som helst på 555-123-4567 eller på Name@email.com.

Vennlig hilsen,

Signatur
Navnet ditt
Liste over vedlegg som en konvolutt eller brosjyre

PS Vi må motta donasjoner innen DATE for å forberede lekene til å gi før årets slutt.  

interessante funn