Hvordan få medisinske journaler -

For å unngå forsinkelser må du følge prosedyren hvis du trenger tilgang til journalene dine. For informasjon om hvordan du får kopier av journalene dine, kontakt din helsepersonell. Tilgang er tillatt under den føderale Health Insurance Portability and Accountability Act, og de fleste kontorer utsteder et utgivelsesskjema for forespørsler om medisinske journaler.

interessante funn